PASLAUGŲ TEIKIMO IR UŽSAKYMO SĄLYGOS

1. Bendrosios paslaugų sąlygos

Šios bendrosios paslaugų užsakymo sąlygos (toliau „Sąlygos“) apibrėžia santykius tarp paslaugos gavėjo (toliau – „Gavėjas“) ir  tarp kelionės konsultaijos paslaugas teikainčios paslaugos teikėjos Rasos Barčaitės (toliau – „Konsultantas“).

Gavėjas – pilnametis asmuo, ar asmenų grupė, per interneto puslapį „www.blondinemaroke.lt“ ar „www.blondieinmorocco.com“ įsigijęs kelionių planavimo ir konsultavimo paslaugas.

2. Apie konsultantą

2.1. Konsultantas – Rasa Barčaitė, konsultuojanti keliautojus kelionių po Maroką klausimais ir padedantis užsisakyti atskiras turizmo Maroke paslaugas iš vietinių tiekėjų. Konsultantas nėra kelionių pardavimo agentas ar kelionių organizatorius, taip kaip jie yra suprantami pagal LR turizmo įstatymą. Konsultantas dirba pagal Lietuvos ir Maroko išduodus veiklų pažymėjimus.
2.2. Konsultantas nėra gidas Maroke ir juo negali būti dėl oficialių šalies įstatymų.

Konsultanto paslaugos:

1. Individualios kelionių konsultacijos. Konsultantas teikia 50 ir 20 min kelionės video konsultacijas, kurios vykdomas susiskambinus per “GoogleMeets” ar kitą programą.
1.1. Konsultacija apmokama iš anksto, Gavėjui pasirinkus konsultacijos laiką.
2. Kelionių planų sudarymas. Konsultantas pagal Paslaugos gavėjo pageidavimus suplanuoja individualų kelionės Maroke planą.
2.1. Plano kaina priklauso nuo kelionės dienų skaičiaus. Kelionės planas apmokamas po pirminio Konsultanto ir Gavėjo susiskambinimo ir detalių aptarimo.
2.2. Iki kol sudaromas galutinis planas, Konsultantas ir Gavėjas gali ne kartą pasitikslinti detales. Galutinis kelionės planas atsiunčiamas praėjus ne daugiau nei 10 dienų nuo galutinio Konsultanto ir Gavėjo visų detalių patvirtinimo. Jei kelionės planas sudaromas 3-6 mėnesiai prieš pačią kelionę, Konsultanas dar gali patikslinti detales artėjant kelionei.
2.3. Užsakydamas kelionės planą, Gavėjas gauna ir 1 val. trukmės susiskambinimo paslaugą, kurią gali panaudoti prieš pradedant kelionės planavimą ir prieš pat kelionę. Kelionės metu Konsultantas palaiko tiesioginį ryšį su Gavėju “Whatsapp” žinutėmis.
2.4. Konsultantas kelionės planui rekomenduoja viešbučius, restoranus, patirtis, etc. Konsultantas viešbučių neužsaikinėja, tik juos rekomenduoja.
3. Kitų paslaugų Maroko viduje derinimas ir užsakymas.
3.1. Konsultantas užsakovui pageidaujant gali suderinti ir užsakyti kitų oficialių Maroko paslaugų tiekiejų paslaugas (toliau „Kitos paslaugos“): vietiniai gidai, grupiniai turai, pervežimai, maisto gaminimo pamokos, kalnų žygiai, etc. Konsultantas pats šių paslaugų neorganizuoja, ir yra tik tarpininkas.
3.2. Konsultantas atsakingai renkasi partnerius ir užtikrina sklandų bendravimą turų metu.
3.3. Konsultantas nėra atsakingas už faktinių paslaugos teikėjo įvykdytą paslaugų kokybę, esant poreikiui minimaliai tarpininkauja esant ginčui dėl faktinio paslaugos teikėjo ir užsakovo.
3.4. Konsultatas nesidalija savo turimais gidų, vairuotojų ir kitų paslaugos teikėjų tiesioginiais kontaktais.
3.5. Užsakyti Gavėjui paslaugas iš vietinių turizmo paslaugų teikėjų Maroke, Konsultantui reikalingas paslaugos rezervavimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo užsakomos paslaugos (dažniausiai 10-20%). Likusi suma mokama grynais tiesiogiai paslaugos tiekėjui Maroke vietinia valiuta ar kitais iš anksto su Konsultantu suderintais būdais.
3.6. Kai kurios vietinių paslaugų tiekėjų paslaugos turi būti pilnai apmokamos iš anksto, tokiu atveju Konsultantas atsiunčia tiesioginę Vietinio Paslaugos tiekėjo mokėjimo nuorodą. Išskirtiniais atvejais, jei Paslaugos gavėjui nepavyksta pačiam apmokėti paslaugos per siųstą nuorodą, Konsultantas tarpininkauja įvykdant galutinį apmokėjimą.
3.7. Paslaugos rezervavimo mokesits neatiduodamas, jei paslauga atšaukiama likus mažiau nei 1 mėn (jei užsakomas ilgesnis turas) arba 7 dienoms (jei užsakomas trumpas turas) iki užsakytos paslaugos pradžios.

3. Konsultanto įsipareigojimai ir teisės 
3.1. Visa Konsultanto pateikta informacija yra konfidenciali ir skirta tik paslaugos Gavėjui.
3.2. Konsultantas įsipareigoja atsakingai konsultuoti Gavėją ir suteikti visą reikiamą informaciją ir konsultacijos paslaugas.
3.3. Visa Konsultanto pateikta kelionės medžiaga ir planai, kelionės atmintinės laikomi išskirtinia Konsultanto intelektualine nuosavybe, skirta tik Gavėjo naudojimui. Šią medžiagą platinti, dalintis be Konsultanto sutikimo griežtai draudžiama.

Jei turite papildomų klausimų, susisiekite su manimi rasa@blondieinmorocco.com